TOP BÁN CHẠY

Bảo hiểm được xem như là một cách thức chuyển giao rủi ro tiềm năng một cách công bằng từ một cá thể sang cộng đồng thông qua phí bảo hiểm. Như vậy bảo hiểm xe máy như là một đảm bảo giúp cho mỗi người khi tham gia giao thông an tâm hơn về những rủi ro không mong muốn khi điều khiển xe máy trên những chặng đường dù gần hay xa.